VERTAISTUKITOIMINNASTA TUKEA JA VOIMAA SELKÄONGELMIEN KANSSA JAKSAMISEEN

Mikkelin Seudun Selkäyhdistyksessä on koulutettuja vertaistukihenkilöitä. Vertaistukihenkilöä ja tuettavaa yhdistää samankaltainen elämäntilanne, vamma tai sairaus. Tukihenkilötoiminta on vapaa-ehtoista kokemuksellista asiatuntijuutta, jonka perustana on luottamuksellisuus ja tasavertaisuus tuettavan kanssa.

 VERTAISTUKIHENKILÖ on:

  • - kokemusten ja tuntemusten jakaja ja kuuntelija
  • - vierellä kulkija ja myötäeläjä
  • - vaitiolovelvollinen
  • - saanut koulutuksen vertaistukihenkilönä toimimiseen

Vertaistukihenkilö ei ole ammattiauttaja.


Mikkelin Selkäyhdistyksen Vertaistukitoiminta Facebookiin

Yhdistyksen vertaistoimijat perustavat uuden keskustelu- ja tiedotusryhmän facebookiin. Ryhmässä jaetaan tietoa ajankohtaisista selkätapahtumista ja kokemuksista. Siellä keskustellaan ryhmän jäsenten esille nostamista asioista, kuten erilaisista selkäongelmista, selän hyvinvoinnista ja yleensäkin parempaan elämänlaatuun liittyvistä asioista.

Tähän keskusteluryhmään, Mikkelin Selkävertaiset, pääsee mukaan pyytämällä sitä ryhmän ylläpitäjältä sähköpostilla. Ylläpitäjänä toimii Mirjam Nykänen, mirjam.nykanen(at)gmail.com

Yleisenä edellytyksenä on, että muutenkin olet jo mukana facebookissa. Ryhmän toiminta käynnistyy 15.1.2015 mennessä ja mukaan voit tulla, milloin vain haluat.

 

Mikkelin Seudun Selkäyhdistys ry

vertaistukitoiminnan yhdyshenkilöt

Sinikka Aholainen

puh 040 596 5034,  sinikka.aholainen(at)surffi.fi

Mirjam Nykänen

puh 040 538 4360, mirjam.nykanen(at)gmail.com