Vertaistuki

Mitä vertaistukihenkilötoiminta on?

• vapaaehtoista ryhmätoimintaa tai muunlaista tukitoimintaa. Siinä henkilöt, joita yhdistää yhteinen elämäntilanne, vamma tai sairaus, tukevat toisiaan
• tuen antamista ja saamista, joka perustuu kokemusten ja tuntemusten jakamiseen
• kokemuksellista asiantuntijuutta, jonka perustana on luottamuksellisuus
• tasavertaista, tuettavan ja tukijan oikeuksia kunnioittavaa
• voimavarojen ja mielen virkeyden tuomista arkipäivään, sairauden kanssa elämiseen ja itsehoidon toteutumiseen
• terveydenhuollon täydentävää toimintaa

Vertaistukihenkilö

• on vaitiolovelvollinen
• on ollut joskus samantyyppisessä tilanteessa kuin sinä nyt
• on vierellä kulkija, myötäeläjä
• haluaa auttaa sinua löytämään omat voimavarasi
• on sitoutunut toimintaan sovitusti
• tukihenkilöllä on oikeus lopettaa toiminta, mikäli hän sitä haluaa
• ei ole ammattiauttaja
• saa koulutuksen ja ohjauksen vertaistukihenkilönä olemiseen

Haluatko itsellesi vertaistukihenkilön?

• edistämään jaksamistasi
• tukemaan paranemistasi/kuntoutumistasi
• auttamaan sairautesi/elämäntilanteesi hyväksymisessä
• kuuntelemaan
• tuettavana saat tukea juuri silloin, kun sitä koet tarvitsevasi
• saat opastusta juuri sinun ongelmaasi
• voit luoda sosiaalisia suhteita
• saat onnistumisen kokemuksia, ymmärrystä ja uusia näkökulmia

Ryhtyisitkö vertaistukihenkilöksi?

• onko sinulla halu auttaa
• kyky myötäelämiseen, empaattisuuteen
• kokemusta selkäongelmasta ja siitä selviytymisestä/siihen sopeutumisesta
• aikaa sitoutua toimintaan sovituksi ajaksi

Tukihenkilönä saat
• koulutusta ja opastusta vertaistukihenkilönä olemiseen
• iloa toisten auttamisesta
• voimia omaan jaksamiseen 

Eettiset periaatteet

Sitoutuminen Tukihenkilötoiminta on selkäyhdistyksen toimintaa, johon tukihenkilö on sitoutunut. Tukihenkilö ja tuettava tekevät yhdessä sopimuksen, johon molemmat sitoutuvat. Sopimusta tarkistetaan osapuolten niin halutessa.

Luottamuksellisuus Tukihenkilö on toimissaan luotettava ja hoitaa ne asiat, jotka on luvannut hoitaa. Tukihenkilö arvioi omat voimavaransa ja mahdollisuutensa, että voi toimia vastuullisesti.

Inhimillisyys Tukihenkilö on ihminen ihmiselle ja pyrkii kannustavaan ja myönteiseen tukihenkilösuhteeseen empaattisesti läsnä ollen ja kuunnellen. Tukihenkilö antaa itsensä rehellisesti tälle asialle.

Yhdenvertaisuus Tukihenkilö pyrkii toiminnassaan yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Tukihenkilö kunnioittaa tuettavan itsemääräämisoikeutta ja oikeutta tehdä omia ratkaisuja. Vertaistukihenkilötoiminta perustuu tuettavan tuen tarpeeseen.